Ποια είναι τα δικά σου επαγγελματικά pain points;

Θέλω σήμερα να εστιάσω στα δικά μου επαγγελματικά pain points μήπως για να αφυπνίσω άλλους παρόμοιους με εμένα.